ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mirecka Katarzyna

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Mirecka Katarzyna

Specjalizacja

prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/ radca prawny

2/szkolenie podstawowe na mediatora zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, z dnia 29.10.2007r.

Miejsce mediacji

OIRP Bydgoszcz ul.Gdańska 68/6, Bydgoszcz

W 1989roku ukończyła dzienne studia prawnicze  kierunek prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w listopadzie 1994r  aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i od 1995r. wpisana na listę radców prawnych (Tr. 454 ). W grudniu 2017r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu  wpisana na listę  mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym  w Toruniu. Od ponad 20 lat związana  poprzez,umowy o prace lub umowy cywilno-prawne, z licznymi organami administracji publicznej. Zainteresowania zawodowe związane są z  prawem  i procedura administracyjną.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry