ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Olszewska Anna

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Olszewska Anna

Specjalizacja

mediator w spawach cywilnych , rodzinnych ( podziały majątku)

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/ radca prawny

2/ szkolenie na mediatora zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

3/mediator sądowy

Miejsce mediacji

Okręgowa Izba Radców Prawnych ul.Gdańska 68/6 Bydgoszcz

Anna Olszewska. Radca Prawny wpisany na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. W swojej pracy specjalizuje się w procesach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzone przez siebie sprawy w wielu przypadkach kończy zawarciem przez strony ugody. W 2017r. ukończyła kurs na mediatora zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry