ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Posłuszny Leszek

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Posłuszny Leszek

Specjalizacja

prawo rodzinne, cywilne, handlowe

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/mgr.prawa

2/szkolenie na mediatora w Centrum Mediacji Parnters Polska w Warszawie

3/szkolenie z mediacji/ 40 godzin/zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy MS

4/ mediator sądowy

Miejsce mediacji

OIRP Bydgoszcz ,ul. Gdańska 68/6

Leszek Posłuszny – prawnik, przedsiębiorca, pisarz, felietonista. Od 2012 roku mediator w sporach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych. Wyznawca idei mediacji czynnej,  zwielokrotniającej skuteczność prowadzonych mediacji. Zwolennik większej aktywności mediatorów w procesach madiacyjnych.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry