ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Nadzieja na rozwój mediacji w Polsce

Ruszyły szkolenia organizowane przez firmę szkoleniową ,która wygrała przetarg organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych. Zamówienia obejmuje kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę logistyczną szkoleń dla 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Szkolenia  odbywają się w 10 lokalizacjach, tj. Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Katowice Wrocław.

Odbiorcami szkoleń są sędziowie, prokuratorzy i mediatorzy, funkcjonariusze Policji.

Celem projektu jest propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które docelowo ma doprowadzić do: wzrostu świadomości prawnej w zakresie możliwości stosowania mediacji oraz wzrostu liczby spraw, w których zastosowano mediację ze skierowania sądu.

Celem szkoleń jest :

  1. Zaznajomienie sędziów, niestosujących do tej pory mediacji sądowej z problematyką mediacji
  2. Rozszerzenie praktyki stosowania mediacji sądowej poprzez uporządkowanie i przekazanie wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania mediacji w poszczególnych kwalifikacjach prawnych
  3. Upowszechnienie skutecznych modeli współpracy sędziów i mediatorów w procesie mediacji
  4. Zestandaryzowanie wiedzy uczestników szkolenia w obszarze stosowania mediacji
  5. Kształtowanie umiejętności przekonywania stron do korzyści płynących z mediacji.

Program szkolenia obejmuje praktyczne warsztaty na temat  „Mediacja się opłaca” Pułapki mediacji. Jak je ominąć i osiągnąć korzyści.”  oraz konferencję „Sukces w mediacji.”

Proces szkoleniowy winien zakończyć się najpóźniej do 29 lutego 2016r.

 

 

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry