ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Akademia prawnika

Czy 9 lat nauki prawa wystarczy do osiągnięcia sukcesu?

Dotychczasowy system kształcenia prawników nie przewidywał doskonalenia umiejętności miękkich, które będą włączone do programu szkolenia aplikantów dopiero od najbliższego roku szkolnego. Udział w Akademii Prawnika to doskonała okazja dla praktykujących radców prawnych/adwokatów dostosowania się do zmieniających wymagań i potrzeb rynku. Badania wykazały, iż to właśnie „umiejętności miękkie” mają decydujące znaczenie na drodze do sukcesu.

Podczas kursu prowadzonego według autorskiego programu nauczysz się :

 • rozpoznawać i zaspokajać rzeczywiste potrzeby swoich klientów, odkrywać co kryje się pod pojęciem „interes klienta”,
 • radzić sobie z „trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem” za pomocą narzędzi asertywnych,
  • budować i rozwijać dobre relacje z klientami,
 • rozpoznawać rodzaje temperamentu i typy osobowości oraz dostrajać do nich swoją komunikację,
 • psychologicznych aspektów komunikacji międzyludzkiej,
 • negocjować efektywnie swoje wynagrodzenie,
 • moderować strony w poszukiwaniu rozwiązania korzystnego dla obu stron sporu,
 • rozpoznawać taktyki negocjacyjne i umieć się przed nimi obronić,
 • lepiej rozumieć istotę sporu, pozasądowe metody rozwiązywania sporów, rolę prawnika w mediacji,
 • stosować w praktyce tajniki dobrej autoprezentacji, sztuki przemawiania, przekonywania, podstawy praw perswazji,
 • zarządzać sobą w czasie i organizować swoją pracę,
 • stosować techniki redukcji stresu, radzić sobie z „ pracą pod presją”,
 • podstawowych elementów zarządzania kancelarią

Program: został opracowany przez trenera biznesu przy udziale radcy prawnego z 15 letnim doświadczeniem. Poszczególne tematy będące przedmiotem odrębnych szkoleń zostały połączone w taki sposób, aby w ramach jednego szkolenia wyposażyć prawnika w efektywne narzędzia do wykonywania swojej pracy.

Prawnik XXI wieku to nie tylko godny zaufania znawca przepisów prawa, ale to ktoś, kto :
• umie słuchać, odzwierciedlać, okazywać empatię,
• podąża za swoim klientem, rozumie jego potrzeby,
• umie przemawiać i przekonywać do znalezienia najlepszego rozwiązania a nie do swoich racji,
• zna i stosuje pozasądowe metody rozwiązywania sporów,
• umie dobrze zorganizować swoją pracę, radzić sobie ze stresem i presją

Program obejmuje 43 godziny lekcyjne.

Prowadzący szkolenie:

Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 13 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, zarzadzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.

Robert Sadowski– absolwent Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 20 lat pracuje w administracji celnej, od 2009 roku jest trener i wykładowcą umiejętności miękkich. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania stresem, konfliktem, kreatywności, mediacji, negocjacji, budowania zespołów, skutecznej oceny okresowej. Przeszkolił ponad 1700 uczestników w trakcie 1500 godzin wykładowych. Jest także praktykującym mediatorem, zarówno przy Sądach jak i w Służbie Celnej gdzie zajmuje się głównie zjawiskami niepożądanymi, w szczególności mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Jest także asesorem wewnętrznym i bierze udział w sesjach AC/DS. Dodatkowo działa społecznie jako przewodniczący związków zawodowych o zasięgu lokalnym jak i krajowym.

Irena Paczkowska – nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz w Akademii Holistycznej w Gdyni. Wykładowca i opiekun studiów podyplomowych na WSB Negocjacje i Mediacje w Biznesie. Organizatorka i prowadząca szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Inicjator powstania kół naukowych przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu: Koło Naukowe Psychologii Negocjacji i Mediacji oraz Koło Naukowe Psychologii Praktycznej. Praktykująca mediatorka sądowa, wykonująca swój zawód z zamiłowania i z wielką pasją. Wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną w Sądach Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie biznesowe. przedsiębiorca, konsultant i doradca biznesowy, certyfikowany trener zmian, certyfikowany trener FRIS.

Terminy szkolenia: 26,27,28 październik 16,17,18 listopad 2018r.piątki od 13.00-19.00, soboty, niedziele od 09.00-16.00
Zgłoszenia są przyjmowane do 22.10.2018r.

Miejsce szkolenia : Okręgowa Izba Radców Prawnych, ul. Gdańska 68/6,85-021 Bydgoszcz

Cena szkolenia– 2200zł.
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy pow. 6 godzin szkolenia (kawa, herbata, ciastka) a także możliwość kontaktowania się z trenerem(mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia

Korzyści:

 •  zwiększenie konkurencyjności na rynku prawniczym
 • zwiększenie umiejętności obsługi klientów
 • zwiększenie umiejętności negocjacyjnych, komunikacyjnych
 • stosowanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów
 • lepsza organizacja pracy, zarządzania zespołem
 • wykorzystanie umiejętności interpersonalnych
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia .
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w okresie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego

Program szkolenia:https://om.oirp.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2018/09/Program-ARP-calosciowy-ostateczna-wersja-1.doc

Formularz zgłoszeniowyhttps://om.oirp.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2018/09/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie.docx

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry