ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Termin szkolenia: 27 wrzesień 2017r. od godz. 9.00- 15.00

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do mediatorów

Ramowy program szkolenia:

  1. poznanie procedury postępowania administracyjnego
  2. pozyskanie wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji w administracji publicznej
  3. pozyskanie wiedzy na temat przebiegu mediacji w postępowaniu administracyjnym i jej poszczególnych etapów

Prowadząca:

Magdalena Bellwon-mediator z 10 letnim doświadczeniem, trener umiejętności mediacyjnych ,wykładowca,  mgr prawa, certyfikowany trener Action Learningu, facyliator, członek Fundacji Rozwoju Mediacji w Warszawie, Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku,właścicielka firmy “Conseo”zajmującej się prowadzeniem mediacji, facylitacji, szkoleń z zakresie mediacji, komunikacji, negocjacji

Miejsce szkolenia:
GOLDEN FLOOR PLAZA
al. Jerozolimskie 123a,
02-017 Warszawa

Koszt: 590 zł. brutto, zgłoszenie  do 20 września 2017r. na adres emailowy :m.lesniewski@th-szkolenia.pl

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy , lunch

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń:

  1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia bez rabatu.
  2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
  4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty, razem z zaliczką. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
  5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

Folder szkolenia

Formularz szkolenia

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry