Zostań mediatorem on-line

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji; pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji; nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy. Program szkolenia jest zgodny