ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Umów się na mediację

Wniosek o mediację :

1/ mogą złożyć obie strony , gdy są zgodne co do tego, aby zaistniały pomiędzy nimi konflikt rozwiązać w drodze mediacji

lub

2/ jedna ze stron. Wówczas kierownik Ośrodka Mediacji zaprasza drugą stronę do postępowania mediacyjnego.

W  przypadku wyrażenia zgody na mediację  przez obie strony wyznaczani są mediatorzy odpowiedni do przeprowadzenia mediacji. We wniosku należy podać krótki opis sprawy oraz wartość sporu.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Izby lub na adres e-mail:  biuro@oirp.bydgoszcz.pl.

 

formularz wniosku

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry