ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Zawiązanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji przy OIRP

Widząc konieczność włączenia się radców prawnych w ujednolicanie i podnoszenie poziomu mediacji w Polsce, nieustannie wspierając popularyzację mediacji w społeczeństwie w  dniu 16.10.2017r. dojdzie do uroczystego podpisania  aktu założenia ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (OMRP).

Z tym dniem Ośrodek Mediacji  przyjmie ujednolicony Kodeks Etyczny Radcy Prawnego Mediatora wraz z deklaracją stosowania  Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora ugruntowujących w społeczeństwie obraz nowoczesnego prawnika oferującego pomoc prawną poprzez stosowanie niekonfrontacyjnych metod rozwiązywania sporów.

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry