ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Zmiany prawa w zakresie mediacji są już faktem

W dniu 13.10.2015r. w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz. 1595 opublikowano ustawę z dnia 10.09.2015r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r.  Celem ustawy jest zwiększenie liczby spraw, spośród spraw kierowanych do sądu, załatwianych w drodze mediacji lub innej formy polubownego rozwiązywania sporów.

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry