ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Aktualności

Zostań mediatorem on-line

Ostatnią XVII już edycję bardzo popularnego szkolenia ZOSTAŃ MEDIATOREM przerwała  pandemia koronawirusa. Udało się dokończyć szkolenie w formie on-line zapewniając wysoką jakość szkolenia co potwierdzają otrzymane “informacje zwrotne” po szkoleniu i otrzymane ankiety. Łapiąc wiatr w żagle kolejna edycja szkolenia również w formie wirtualnej, która jak się okazało ma wiele zalet. Następne szkolenie już wkrótce.

O mediacji gospodarczej na spotkaniu przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października 2018 r. Przykładem lat ubiegłych, w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji. Powyższe terminy zbiegają się w czasie z pierwszą rocznicą powstania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, której zawiązanie miało miejsce w dniu 16 października 2017 r. Warto przypomnieć, że sieć tworzy 19 ośrodków mediacyjnych powołanych przez poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych, w których zrzeszonych jest aktualnie blisko 300 radców prawnych z uprawnieniami mediatora. czytaj więcej

Dzień Mediacji 18.10.2018r.

W związku ze zbliżającym się Dniem Mediacji Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza mieszkańców Bydgoszczy na „Drzwi Otwarte Ośrodka Mediacji”
W dniu 18.10.2018r. w g. 12-18.00 będą na Państwa czekać mediatorzy Ośrodka, którzy będą udzielać informacji o możliwości rozwiązania konfliktów w drodze mediacji. Zakres spraw w których można mediować jest ogromny a do zawarcia ugody potrzebna jest tylko dobra wola obu stron sporu i dobry mediator. Zamiast angażować czas i środki w spór można skupić się na tym co dla nas naprawdę ważne i pożyteczne. Udział w konsultacjach jest bezpłatny

Akademia Prawnika

Rozpoczynamy nowatorskie szkolenie, które ma na celu zrekompensować lukę programową w kształceniu prawników. Badania wykazały, iż to właśnie „umiejętności miękkie” mają decydujące znaczenie na drodze do sukcesu. Program “Akademia Prawnika” został opracowany przez trenera biznesu przy udziale radcy prawnego z 15 letnim doświadczeniem. Poszczególne tematy będące przedmiotem odrębnych szkoleń zostały połączone w taki sposób, aby w ramach jednego szkolenia wyposażyć prawnika w efektywne narzędzia do wykonywania swojej pracy. Serdecznie zapraszam. To jedyne tego rodzaju szkolenie w Polsce.

Letni kurs mediacji

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza na wakacyjny kurs z mediacji „Zostań mediatorem”
Termin szkolenia: 27,28,29 lipiec 11,12,13 sierpień 2018r. piątki od godź. 13.00- 19.00, soboty, niedziele od 9.00-16.00
Koszt: 1500 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 20.07.2018r. na bpodraska@op.pl

Szczegóły  w zakładce “Szkolenia”- “Zostań mediatorem-szkolenie-z-mediacji”.

Serdecznie zapraszam

Kierownik Ośrodka Mediacji

Bernadeta Podraska

Kolejne Spotkanie Ośrodków Mediacji

W dniu 9.05.2018r. przedstawiciele Ośrodków Mediacji uczestniczyli w kolejnym spotkaniu, które było dwojakiego rodzaju. Została bowiem powołana Sekcja administracyjna mająca na celu rozwój mediacji administracyjnej a jednocześnie dyskutowano nad standardami  wpisu mediatorów na listy mediatorów poszczególnych Ośrodków Mediacji. Znowu krok do przodu. Szczegóły ze spotkania poniżej.

http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/

Zostań mediatorem – kolejna edycja szkolenia

Trwają zapisy na kolejną edycję szkolenia “Zostań mediatorem” Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą się sprawdzić w nowej roli- osoby, która pomaga skonfliktowanym stronom znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu.Szczegóły poniżej.Absolwenci szkolenia mogą wpisać na listę mediatora sądowego. Mogą wykorzystać też zdobyte umiejętności w wykonywanej pracy oraz w życiu prywatnym.

Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych wspólnie z OIRP w Kielcach zorganizowało spotkanie szefów i przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 26-28 stycznia 2018 r. w Radomiu.

Ośrodek  brał czynny udział w spotkaniu poświęconemu podniesieniu umiejętności mediatora a także pracom nad dalszym funkcjonowaniem Sieci Ośrodków. Spotkanie było bardo inspirujące i owocne.

http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/

 

Zawiązanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji przy OIRP

Widząc konieczność włączenia się radców prawnych w ujednolicanie i podnoszenie poziomu mediacji w Polsce, nieustannie wspierając popularyzację mediacji w społeczeństwie w  dniu 16.10.2017r. dojdzie do uroczystego podpisania  aktu założenia ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (OMRP).

Z tym dniem Ośrodek Mediacji  przyjmie ujednolicony Kodeks Etyczny Radcy Prawnego Mediatora wraz z deklaracją stosowania  Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora ugruntowujących w społeczeństwie obraz nowoczesnego prawnika oferującego pomoc prawną poprzez stosowanie niekonfrontacyjnych metod rozwiązywania sporów.

 

Drugi punkt konsultacyjny

Uprzejmie informuję, iż od września  jest do Państwa dyspozycji drugi  mediacyjny Punkt Konsultacyjny w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a –POKÓJ 0.07 na parterze przy biurze podawczym Sądu Rejonowego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy czwartek w godzinach 10-14.

Nadal funkcjonuje mediacyjny punkt konsultacyjny w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy przy ul.Wały Jagiellońskie 4- POKÓJ 9 na parterze po prawej stronie przy wejściu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w godzinach 13.30-15.30.

W ramach konsultacji udzielamy wszelkich informacji o możliwościach rozwiązania sporu w drodze rzeczowej rozmowy z udziałem bezstronnego mediatora. Na spotkaniu tym można też złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez Sąd ma moc ugody sądowej.

Osoby samotnie wychowujące dzieci,  ubiegające się o świadczenie 500+ mogą w drodze ugody przed mediatorem ustalić wysokość alimentów na dziecko.

Serdecznie zapraszam do konsultacji

BPodarska

Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry