ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

O nas

Ośrodek Mediacji został powołany do życia uchwałą Rady OIRP w Bydgoszczy  dnia 9.09.2011r. i od tego czasu prężni się rozwija.

Głównym celem i misją Ośrodka jest propagowanie idei mediacji w Polsce celem ukształtowania w naszym społeczeństwie „ nowej” mentalności rozwiązywania sporów w drodze dialogu a nie walki na drodze sądowej. W tym celu Ośrodek zorganizował m.in. spotkania z przedsiębiorcami, „ drzwi otwarte” w siedzibie Ośrodka, publikacje prasowe propagujące ideę mediacji, dyżury mediatorów z okazji Dni Mediacji, Konferencję wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na temat „Mediacja jako głównej formy rozwiązywania sporów gospodarczych”

Ośrodek współpracuje z Sądami powszechnymi w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Gdańsku, Chojnicach a liczba przekazywanych do mediacji spraw rośnie z roku na rok.

Jednocześnie Ośrodek prowadzi mediacje prywatne na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Cieszy nas , iż działania Ośrodka są poparte bardzo ważną inicjatywą Państwa polegającą m.in. na utworzeniu 6 Centrów Arbitrażu i Mediacji w Polsce oraz zmianie przepisów prawa w sposób sprzyjający rozwojowi mediacji w Polsce.

Czas aby społeczeństwo polskie wzorem Stanów Zjednoczonych a także innych państw europejskich dostrzegło możliwość rozwiązywania, koniecznych w naszym życiu konfliktów, w sposób szybki , tani i efektywny, w sposób pozwalający czuć się obu stronom konfliktu w pełni usatysfakcjonowanym znalezionym rozwiązaniem.

Zapraszam wszystkie osoby zamierzające podjąć określone działania w przedmiocie zaistniałego sporu do skorzystania z mediacji w naszym Ośrodku. Wykwalifikowani mediatorzy dołożą wszelkich starań aby stworzyć jak najlepsze warunki do konstruktywnej rozmowy, która zaprowadzi Państwa do osiągnięcia porozumienia.

Kierownik Ośrodka Mediacji
Bernadeta Podraska

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry