ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

Już od najmłodszych lat towarzyszą nam konflikty. Spory między dziećmi rozwiązują rodzice lub wychowawcy, jednak w dorosłym życiu zazwyczaj sami pozostajemy z problemem próbując go rozwiązać, w ostateczności przed sądem. Zamiast kierować się do sądu można, dzięki mediacji, drogą dialogu dojść do konstruktywnego porozumienia.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące mediacji. Samo pojęcie mediacji jest wciąż mało rozpoznawalne w świadomości społecznej. Podczas procesu mediacyjnego osoby biorące udział w sporze mogą doświadczyć czegoś zupełnie innego niż na sali sądowej, ponieważ mediator stwarza warunki na bezpieczne ujście negatywnych emocji i pomaga przyjąć postawę kreatywną wobec konfliktu.

Mediacja to metoda ugodowego rozwiązywania sporów. Jest procedurą, której podlega prawie każdy rodzaj konfliktu. Skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy nie chcą i nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje finanse na inne cele.
Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. Wystarczy, że strony konfliktu chcą się porozumieć, uregulować swoje sprawy.

Korzyści płynące z mediacji są szczególne wówczas, gdy wzajemne relacje między skonfliktowanymi ludźmi nie kończą się w chwili zakończenia sporu. Ważne jest to między innymi w relacjach rodzinnych, biznesowych, gdzie występuje zależność lub współpraca.

Mediator pomaga wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wzajemne wysłuchanie się, przedstawienie własnych racji, odnalezienie wspólnych interesów oraz wypracowanie możliwych rozwiązań. Mediator jest osobą bezstronną, nie zaangażowaną w konflikt, która nie reprezentuje interesów żadnej ze stron i nie narzuca swoich rozwiązań. Sama obecność osoby nie związanej z konfliktem powoduje, że rozmowa staje się bardziej stonowana i merytoryczna.

Osoby w konflikcie wymagają wsparcia, ponieważ towarzyszy im szeroki wachlarz negatywnych emocji jak: rozgoryczenie, żal, frustracja, poczucie krzywdy aż wreszcie bezradność. Ma to niebagatelny wpływ na sam proces mediacyjny, ale również na ogólne funkcjonowanie. Dlatego warto podjąć wszelkie starania, by zminimalizować zgubne efekty sporu.

Dzięki mediacji strony konfliktu ponoszą mniejsze koszty emocjonalne. Mediacja ma na celu dojście do ugody, która zadowala obie strony. Należy dostrzec wartość, jaką jest zakończenie konfliktu, a wiedza o mediacji może zmienić przyszłość.

Opracowała Anna Karwowska

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry