ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mediacja w zamówieniach publicznych

W końcu doczekaliśmy się długo oczekiwanych przepisów, które mam nadzieję w burzliwym tempie rozwiną mediację w zamówieniach publicznych.

Otóż od 1 czerwca 2017r.  obowiązuje ustawa z 7.04.2017r. /Dz.U.Nr. z 2017r.poz. 933/ ,która znacząco zmienia ustawę z dnia 27.08.2009r.  o finansach publicznych oraz o ustawę  z 17.12.2004r. O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .

W ustawie o finansach publicznych został dodany art. 54a zgodnie z którym ” jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niże prawdopodobny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego.  Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, przy  uwzględnieniu okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

W ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dodano  do art.5- ust.4, do art.11 – ust.2 oraz zmieniono treść art.15. W rezultacie tych zmian :  Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

  • wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa
  • dokonanie wydatku ze środków publicznych na  podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilno- prawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa
  • zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilno- prawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.

W dotychczasowej praktyce jednostki sektora finansów  niechętnie zawierały ugody obawiając się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Często decydowano się na proces sądowy z dużym ryzykiem przegranej  tylko po to by mieć wyrok sądu i nie spotkać się z zarzutem  naruszenia ustawy. Na marginesie w mojej ocenie takie decyzje były bardzo nieodpowiedzialne , gdyż prowadziły często do marnotrawienia środków publicznych poprzez konieczność zapłaty wysokich kosztów procesu.

Niemniej przyjmuję powyższą zmianę z utęsknieniem i nadzieją ,iż  ugody w zamówieniach publicznych pojawią się jak grzyby po deszczu.

r.pr. BPodraska

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry