ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Prawo do kontaktu z wnuczką

Na podstawie wyroku rozwodowego prawo do opieki nad 7 letnią Anią zostało przyznane matce. Ojciec nie został pozbawiony praw rodzicielskich a sposób kontaktu z dzieckiem został ustalony przez sąd. Od narodzin Ani dziadkowie- rodzice ojca aktywnie uczestniczyli w jej wychowaniu, Ania bardzo dużo czasu spędzała u swoich dziadków, była z nimi bardzo zżyta gdyż byli to jedyni dziadkowie których znała, rodzice matki mieszkają na drugim końcu Polski i nie utrzymują kontaktu ze swoją córką i wnuczką. Odkąd w małżeństwie rodziców Ani przestało się układać zmieniły się również relacje między dziadkami a matką Ani co odczuła również Ania. Rodzice ojca stawali w obronie swojego syna, który mimo iż z jego winy został orzeczony rozwód zaprzecza wszelkim okolicznościom, które zostały udowodnione przez matkę Ani. Po rozwodzie Ania wraz z matką nadal mieszkają w tej samej miejscowości co jej dziadkowie i ojciec. Spotyka się ze swoim ojcem i przy okazji ze swoimi dziadkami. Dziadkowie jednak chcieliby mieć możliwość spotykania się ze swoja wnuczką bez proszenia byłej synowej o zgodę, Tymczasem poziom negatywnych emocji między wszystkimi stronami jest tak wysoki, że niejednokrotnie nie potrafią się oni ze sobą komunikować.

Co dziadkowie powinni zrobić w takiej sytuacji? Mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie sposobu kontaktu z wnuczką, ale nie chcą tego robić. Obawiają się, że to jedynie pogłębi konflikt z byłą synową i że stracą oni całkowicie kontakt ze swoją wnuczką.

W takiej sytuacji warto postawić na MEDIACJĘ.

Jej istotą jest znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron. To zainteresowani sami przy udziale mediatora szukają sposobu na zlikwidowanie konfliktu i zapobiegnięcie konfliktom na przyszłość. W sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi często strony są tak ze sobą skonfliktowane, że nie są w stanie ze sobą porozumieć się. Obecność mediatora nie tylko mobilizuje strony do współdziałania, ale także poprawia komunikację między nimi. Mediator oczyszcza wypowiedzi stron z emocji tak, że treść którą jedna strona próbuję przekazać drugiej jest klarowna i zrozumiała. Mediator dzięki technikom mediacyjnym potrafi sprawić, że strony potrafią na nowo ze sobą rozmawiać.

Mediacja nigdy nie zaszkodzi a niejednokrotnie może pomóc poprawić relację między zwaśnionymi stronami. Mediacja jest zawsze dobrowolna nie można zmusić drugie strony do tej formy rozwiązywania konfliktu. Mediacja jest pufna strony oraz mediator są zobowiązane zachować w tajemnicy wszystko to czego dowiedziały się w trakcie spotkań. Nawet jeżeli sprawa ostatecznie miałaby skończyć się w sądzie, mediator nie może bez zezwolenia stron występować w roli świadka .

W przedstawionej sytuacji w trakcie spotkania z mediatorem może okazać się że utrudnianie spotkań z dziadkami wynika z żalu jaki matka Ani ma do byłego męża który postępował w stosunku do niej nieuczciwie. Być może rzeczowa rozmowa powoli dotąd skrywane złe emocje powodujące niepotrzebne niedomówienia. Być może dziadkowie zapatrzeni w swego syna nie potrafią zrozumieć argumentów synowej. Każda ze stron trzymając się swoich racji nawet nie jest w stanie wyobrazić sobie rozwiązania, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron. Tymczasem wystarczy czasem wypracowanie kilku zasad i ich konsekwentne realizowanie, by poprawić relację. Warto pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej i gdy któraś ze stron uchylałaby się od jej wykonywania można zastosować środki egzekucyjne.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry