ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mediacje gospodarcze

„Praktyka mediatora gospodarczego”

Termin szkolenia: 9,10,11 czerwiec 2017r. piątki od godz. 13.00- 19.00, soboty, niedziele 9.00-16.00

Czas trwania: 20 godzin zegarowych, grupy ok. 15 osobowe

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu mediacji lub w sposób czynny wykonują zawód mediatora.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji w sporach o charakterze gospodarczym.

Ramowy program szkolenia:

1. Podobieństwa i różnice pomiędzy procesem negocjacji i mediacji.
2. Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych. Jaki zakres spraw mogą mediować przedsiębiorcy?
3. Obowiązujące dokumenty w procesie mediacji – aspekt praktyczny.
4. Weryfikacja wykonalności ugody.
5. Psychologia komunikacji interpersonalnej.
6. Docieranie do potrzeb. Rola spotkań na osobności . Bariery w mediacji. Impas – przyczyny i sposoby pokonywania.
7. Rola prawnika w mediacji.
8. Trening umiejętności mediacyjnych – symulacje w grupach z omówieniem.

Prowadząca:

Magdalena Bellwon-mediator z 10 letnim doświadczeniem, trener umiejętności mediacyjnych ,wykładowca,  mgr prawa, certyfikowany trener Action Learningu, facyliator, członek Fundacji Rozwoju Mediacji w Warszawie, Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku,właścicielka firmy “Conseo”zajmującej się prowadzeniem mediacji, facylitacji, szkoleń z zakresie mediacji, komunikacji, negocjacji

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, III p.

Koszt: 650 zł. brutto, zgłoszenie wraz z wpłatą do 5 czerwca 2017r. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka) a także możliwość kontaktowania się z trenerem (mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia bez rabatu.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty, razem z zaliczką. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

formularz zgłoszeniowy https://om.oirp.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/05/Formularz-zgloszeniowy-mediacja-gospodarcza.docx

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry