ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Porozumienie w szkole

Cel i korzyści dla uczestników szkolenia: celem szkolenia jest podniesienie umiejętności dydaktycznych dotyczących rozwiązywania konfliktów w relacji uczeń- nauczyciel- rodzic oraz zapoznanie z technikami mediacyjnymi i nabycie umiejętności wprowadzania ich do przestrzeni szkolnej. Konflikt sam w sobie nie jest niczym złym – sprawnie rozwiązany często przeradza się w nową, lepszą jakość. Szkolenie pozwoli również dostrzec potrzebę wdrażania i promowania mediacji rówieśniczych.
Program szkolenia:
• Podniesienie kompetencji dotyczących skutecznej komunikacji;
• Elementy psychologii konfliktu – natura szkolnych konfliktów: przyczyny powstawania, przebieg, konsekwencje;
• Określenie barier w komunikacji i poszukiwanie sposobów na ich ograniczenie (na linii uczeń -nauczyciel-rodzic);
• Budowanie relacji opartych na współpracy i poszanowaniu granic;
• Sposoby komunikacji ułatwiające porozumienie;
• Problem agresji psychicznej i fizycznej w szkole;
• Wprowadzenie mediacji rówieśniczych w szkole;
• Odpowiedzialność społeczna i podejmowanie inicjatyw związanych z rozwiązywaniem konfliktów w szkołach;
• Poznanie i ćwiczenie procedury prowadzenia mediacji na gruncie szkolnym.
Sposób prowadzenia szkolenia:
Zajęcia są prowadzone metodą interaktywną przy współudziale uczestników i zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągamy wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia. Zagadnienia teoretyczne prezentowane będą w formie mini wykładów oraz dyskusji.
Termin szkolenia: do ustalenia indywidualnie                                                                                                                            Miejsce szkolenia– ustalane indywidualnie
Czas trwania: pięć godzin zegarowych w godzinach od 13:00 do 18:00
Cena: 150 zł. od osoby, zakładając , iż grupa będzie liczyć 16-20 osób
Trenerzy: Irena Paczkowska -przedsiębiorca, konsultant i doradca biznesowy, certyfikowany trener zmian, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz w Akademii Holistycznej w Gdyni. Organizator i prowadzący szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Inicjator powstania kół naukowych przy WSB w Toruniu: Koło Naukowe Psychologii Negocjacji i Mediacji oraz Koło Naukowe Psychologii Praktycznej. Praktykujący mediator sądowy, wykonujący swój zawód z zamiłowania i z wielką pasją. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie biznesowe.

Szkolenie specjalnie przygotowane dla nauczycieli . Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na podstawie zgłoszeń indywidualnych lub w szkole dla ustalonej liczby nauczycieli. W przypadku zainteresowania szkoleniem uprzejmie proszę o kontakt lub wypełnienie  formularza “zgłoś się na szkolenie”

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry