ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Negocjacje i psychologia komunikacji z klientem dla prawników

Cel szkolenia:

  • udoskonalenie umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych w relacjach : pełnomocnik- przedstawiciel drugiej strony, prawnik:- klient
  •  poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji
  • rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami

Odbiorcy szkolenia – zapraszamy:  radców prawnych i aplikantów radcowskich, adwokatów i aplikantów adwokackich,  mgr prawa

Termin szkolenia 24,25 listopad 2017r.  piątek od godź. 13.00- 19.00, sobota,  od 9.00-16.00

Czas trwania: 13 godzin zegarowych, grupy 12 osobowe

Prowadzący: MP Training Maciej Podraska
Maciej Podraska – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, Zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, II p.

Koszt: 492 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 17.11.2017r., wpłata 2 tygodnie przed szkoleniem do 17.11.2017r.

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy pow. 6 godzin szkolenia (kawa, herbata, ciastka) a także możliwość kontaktowania się z trenerem(mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia

Korzyści:
Oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w zakresie komunikacji i negocjacji uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia .
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

Uwaga szkolenie uprawnia do naliczenia  17 punktów dla radców prawnych

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry