ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Praktyka mediatora w sporach rodzinnych

Termin szkolenia: 6,7,8  wrzesień 2019r.- piątek 13- 19.00, sobota, niedziela 9.00-16.00

Czas trwania: 20 godzin zegarowych, grupy do  20  osób

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu mediacji lub w sposób czynny wykonują zawód mediatora.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji w sporach o charakterze rodzinnym .

Ramowy program szkolenia:

1. Charakter konfliktów rodzinnych. Jaki zakres spraw może być mediowany?
2. Prowadzenie spotkań wstępnych – informacyjnych ze stronami.
3. Regulacje prawne dotyczące mediacji rodzinnej.
4. Emocje podczas mediacji – jak sobie z nimi radzić.
5. Z czym muszą się zmierzyć kobiety i mężczyźni po rozstaniu. Bariery w mediacji.
6. Jak określić zasady funkcjonowania rodziców, którzy nie są partnerami w związku, lecz muszą być partnerami w wychowaniu dziecka /dzieci.
7. Reakcje dzieci na sytuację rozstania rodziców. Tworzenie sytuacji edukacyjnej.
8. Umiejętność współpracy ze specjalistami. Rola prawnika w mediacji.
9. Umiejętność współpracy ze współmediatorem (ko mediacja).
10. Obowiązujące dokumenty w procesie mediacji – aspekt praktyczny.
11. Trening umiejętności mediacyjnych – symulacje w grupach z omówieniem.

Prowadzący: doświadczeni trenerzy z zakresu programu szkolenia:
Robert Sadowski – absolwent Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 20 lat pracuje w administracji celnej, od 2009 roku jest trener i wykładowca umiejętności miękkich. Prowadzi zajęcia mi: z komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania stresem, konfliktem, kreatywności, mediacji, negocjacji, budowania zespołów, skutecznej oceny okresowej. Prowadzi szkolenia w ramach programu 50+. Przeszkolił ponad 1700 uczestników w trakcie 1500 godzin wykładowych. Jest także praktykującym mediatorem, zarówno przy Sądach jak i w Służbie Celnej gdzie zajmuje się głównie zjawiskami niepożądanymi, w szczególności mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Jest także asesorem wewnętrznym i bierze udział w sesjach AC/DS. Dodatkowo działa społecznie jako przewodniczący związków zawodowych w zakresie lokalnym jak i krajowym

Irena Paczkowska – przedsiębiorca, konsultant i doradca biznesowy, certyfikowany trener zmian, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz w Akademii Holistycznej w Gdyni. Organizator i prowadzący szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Inicjator powstania kół naukowych przy WSB w Toruniu: Koło Naukowe Psychologii Negocjacji i Mediacji oraz Koło Naukowe Psychologii Praktycznej. Praktykujący mediator sądowy, wykonujący swój zawód z zamiłowania i z wielką pasją. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie biznesowe.

Miejsce szkolenia: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz, II p.

Koszt: 750 zł. brutto , zgłoszenie wraz z wpłatą do dnia 31.08.2019r. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka) a także możliwość kontaktowania się z trenerem (mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną ,najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia .
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia  w późniejszym czasie niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub  zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty, razem z zaliczką. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry