ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Zostań mediatorem -mediacje podstawowe

Poniższe szkolenie obejmuje program szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007r. Mając na uwadze zmieniające się potrzeby rynku wzbogaciliśmy szkolenie o elementy negocjacyjne (kolory osobowości, analiza transakcyjna) oraz o mediację transgraniczną, tj. mediację z elementami międzynarodowymi.

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji; nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia – zapraszamy:
• pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów oraz psychologów;
• radców prawnych i aplikantów radcowskich; adwokatów i aplikantów adwokackich, rzeczników patentowych;
• menadżerów, konsultantów, pracowników działów HR;
• absolwentów studiów lub studentów wyżej wymienionych;
• wszystkich chętnych i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Termin szkolenia : 15,16,17,22,23,24 marzec 2024 r.

15 marzec, piątek od godź 13.00- 19.30,

1 6 marzec, sobota od 8.30-15.30

17 marzec, niedziela  od 11.00-18.00

22 marzec, piątek od 11.30-19.30

23 marzec, sobota od 9.00-18:30

24 marzec, niedziela od 9.00-15.00

Czas trwania: 43 godzin zegarowych, grupy do 20 osób

Program szkolenia:

 • Rodzaje i zastosowanie mediacji; ( mediacje transgraniczne )
 • Psychologia konfliktu;
 • Procedury rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice;
 • Psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji;
 • Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 •  Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne;
 • Sytuacje trudne podczas mediacji;
 • Psychologiczne i społeczne wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji;
 • Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie;
 • Symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem – trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.
 • Prawne aspekty mediacji w tym mediacji transgranicznych: przepisy regulujące mediacje w różnych krajach, informacje jak trafić do mediacji i jak zawrzeć ważną ugodę.
 • techniki negocjacyjne( kolory osobowości, analiza transakcyjna)

Prowadzący: doświadczeni trenerzy z zakresu programu szkolenia:

Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, Zarzadzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu, certyfikat kwalifikacji do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018r. W sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej “Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP z 10.12.2018r. poz. 1198)

Dorota Garstka- radca prawny, mediator Radca prawny, członek OIRP Łódź, dr nauk prawnych. Kilka lat pracy w Komisji Europejskiej (DG REGIO) jako prawnik. Reprezentant Polski w CIEC (Commission Intenationale de L,Etat Civil). Członej ILA (International Law Assosiation). Doświadczenie również jako akademik i w lobbingu. Od wielu lat prowadzi mediacje transgraniczne, dzięki znajomości kilku języków obcych. Doświadczenie w sprawach administracyjnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych a także samorządowych. Zawsze poszukuje najlepszych, najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla swoich klientów.

Irena Paczkowska – nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy oraz w Akademii Holistycznej w Gdyni. Wykładowca i opiekun studiów podyplomowych na WSB Negocjacje i Mediacje w Biznesie. Organizatorka i prowadząca szkolenia m.in. z zakresu negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Inicjator powstania kół naukowych przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu: Koło Naukowe Psychologii Negocjacji i Mediacji oraz Koło Naukowe Psychologii Praktycznej. Praktykująca mediatorka sądowa, wykonująca swój zawód z zamiłowania i z wielką pasją. Wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną w Sądach Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie biznesowe. przedsiębiorca, konsultant i doradca biznesowy, certyfikowany trener zmian, certyfikowany trener FRIS®, certyfikat kwalifikacji do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018r. W sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej “Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP z 10.12.2018r. poz. 1198)

Robert Sadowski– absolwent Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 20 lat pracuje w administracji celnej, od 2009 roku jest trener i wykładowcą umiejętności miękkich. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania stresem, konfliktem, kreatywności, mediacji, negocjacji, budowania zespołów, skutecznej oceny okresowej. Przeszkolił ponad 1700 uczestników w trakcie 1500 godzin wykładowych. Jest także praktykującym mediatorem, zarówno przy Sądach jak i w Służbie Celnej gdzie zajmuje się głównie zjawiskami niepożądanymi, w szczególności mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem. Jest także asesorem wewnętrznym i bierze udział w sesjach AC/DS. Dodatkowo działa społecznie jako przewodniczący związków zawodowych o zasięgu lokalnym jak i krajowym.

Miejsce szkolenia: szkolenie obędzie się on-line na platformie zoom, uczestnicy szkolenia muszą mieć zainstalowaną aplikację www.zoom.us . Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają link do szkolenia.
Koszt1950 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 11 marca 2024 r.

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej a także możliwość kontaktowania się z trenerem(mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia

Korzyści:
Oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Kurs uprawnia  radców prawnych do uzyskania punktów za szkolenie.

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia .
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w okresie późniejszym niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

formularz zgłoszeniowy

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry