ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mediatorzy

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

(LISTA JEST ZAMKNIĘTA)

Kierownik Ośrodka Mediacji Bernadeta Podraska

Stałe miejsce mediacji: ul. Gdańska 68/6,85-021 Bydgoszcz,  możliwe mediacje w Toruniu, Warszawie, Chojnicach, Szamotułach

 

Imię i Nazwisko
Specjalizacja
Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji
Miejsce mediacji
 1. sprawy transgraniczne

  1/ radca prawny

  2/szkolenie według standardów Społecznej Rady ds ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  Bydgoszcz, Łódź, Belgia
 2. prawo rynku sztuki i ochrony dziedzictwa kultury, prawo własności intelektualnej

  1/ radca prawny

  2/ szkolenie wedłud standardów Społecznej Rady ds ADR przy Minsitrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  OIRP Bydgoszcz, ul.Gdańska 68/6
 3. mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych

  1/radca prawny
  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  OIRP ul.Gdańska 68/6 Bydgoszcz
 4. prawo cywilne, prawo pracy, prawo rodzinne

  1/ radca prawny 2/ szkolenie na mediatora zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  OIRP ul.Gdańska 68/6 Bydgoszcz
 5. mediator w spawach cywilnych , rodzinnych ( podziały majątku)

  1/ radca prawny

  2/ szkolenie na mediatora zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  Okręgowa Izba Radców Prawnych ul.Gdańska 68/6 Bydgoszcz
 6. prawo rodzinne, prawo cywilne

  1/ mgr socjologii – UG w Gdańsku
  2/ Certyfikat mediatora zgodny ze standardami szkolenia mediatorów ustalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  OIRP Bydgoszcz, Ul.Gdańska 68/6,
 7. prawo administracyjne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo podatkowe

  1/ Radca prawny
  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r

  OIRP Bydgoszcz, Ul.Gdańska 68/6, Piła
 8. prawo gospodarcze,cywilne,pracy,rodzinne

  1/radca prawny

  2//szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, Ul.Gdańska 68/6, Piła
 9. prawo cywilne

  1/ mgr pedagogiki
  2/ studia podyplomowe „Psychologia komunikacji interpersonalnej
  3/ szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  4/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, Ul.Gdańska 68/6 , Gniezno
 10. mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych (spadki, zamówienia publiczne)

  1/radca prawny
  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/ mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6; Szamotuły
 11. Prawo cywilne, rodzinne, administracyjne, zamówienia publiczne

  1/ radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6; Inowrocław
 12. mediator w sprawach gospodarczy i cywilnych

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/ mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6
 13. prawo pracy

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6
 14. Prawo cywilne, pracy, administracyjne

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6; Inowrocław
 15. Wszystkie sprawy

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/ mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6
 16. mediator w sprawach  gospodarczych ( zamówienia publiczne ), cywilnych

  1/radca prawny

  2/podyplomowe Studia na WSG w Bydgoszczy „Negocjacje i mediacje”

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz ,ul. Gdańska 68/6
 17. mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych

  1/mgr prawa, trener biznesu, negocjacji i komunikacji

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz ,ul. Gdańska 68/6
 18. mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów społecznej rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2

  OIRP Bydgoszcz ,ul. Gdańska 68/6
 19. Wszystkie rodzaje spraw

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6; Chojnice, Dworcowa 23/1
 20. mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych ( prawo celne)

  1/mgr prawa

  2/ trener umiejętności interpersonalnych

  3/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  4/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz ,ul. Gdańska 68/6
 21. mediator w sprawach gospodarczych, rodzinnych

  1/finanse i rachunkowość w specjalności negocjacje w usługach finansowych- studia magisterskie 2/podyplomowe studia na WSG w Bydgoszczy „Negocjacje i Mediacje”,

  3/mediator sądowy

  Toruń, OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6; WSB w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31
 22. mediator w sprawach rodzinnych

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6
 23. mediator w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych

  1/radca prawny

  2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

  3/mediator sądowy

  4/Studia Podyplomowe Profesjonalny Mediator Gospodarczy

  Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry