ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Paczkowska Irena

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Paczkowska Irena

Specjalizacja

mediator w sprawach gospodarczych, rodzinnych

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/finanse i rachunkowość w specjalności negocjacje w usługach finansowych- studia magisterskie 2/podyplomowe studia na WSG w Bydgoszczy „Negocjacje i Mediacje”,

3/mediator sądowy

Miejsce mediacji

Toruń, OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6; WSB w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31

Irena Paczkowska – mediator stały specjalizujący się w mediacjach: gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, karnych. Certyfikowany trener  zmian, konsultant i doradca biznesowy,  przedsiębiorca, wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w psychologii komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą oraz rozwojem osobistym i motywacją. Specjalista alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz sytuacji trudnych. Wieloletnie doświadczenie trenerskie i mediacyjne oraz   kilkudziesięcioletnia praktyka biznesowa, doświadczenie w zarządzaniu na wszystkich szczeblach zarządzania.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry