ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Krzywicki Cezary

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Krzywicki Cezary

Specjalizacja

Wszystkie sprawy

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/radca prawny

2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

3/ mediator sądowy

Miejsce mediacji

OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6

Radca prawny Cezary Krzywicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2007). W latach 2007 – 2008 odbył aplikację referendarską przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zakończoną egzaminem państwowym oraz Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku uzyskał certyfikat dyplomowanego mediatora. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry