ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Alicja Jagielska-Burduk

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Alicja Jagielska-Burduk

Specjalizacja

prawo rynku sztuki i ochrony dziedzictwa kultury, prawo własności intelektualnej

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/ radca prawny

2/ szkolenie wedłud standardów Społecznej Rady ds ADR przy Minsitrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

Miejsce mediacji

OIRP Bydgoszcz, ul.Gdańska 68/6

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, dr nauk prawnych, absolwent studiów MBA, ekspert z zakresu szeroko rozumianego prawa kultury i rynku sztuki. W 2014 r. została nominowana na przedstawiciela Polski przy UNESCO na liście mediatorów i członków komisji pojednawczych w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących zwrotu dóbr kultury w razie nielegalnego obrotu. Od 2018 r. jest kierownikiem Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO na Uniwersytecie Opolskim. W 2020 r. została przyjęta na listę arbitrów międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ds. Sztuki w Hadze (Court of Arbitration for Art).

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry