ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Podraska Bernadeta

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Podraska Bernadeta

Specjalizacja

mediator w sprawach  gospodarczych ( zamówienia publiczne ), cywilnych

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/radca prawny

2/podyplomowe Studia na WSG w Bydgoszczy „Negocjacje i mediacje”

3/mediator sądowy

Miejsce mediacji

OIRP Bydgoszcz ,ul. Gdańska 68/6

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikację radcowską i od 09/2003 rozpoczęłam wykonywanie zawodu radcy prawnego. W 2011r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji. Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W 2011r z założyłam Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, którym nadal kieruję. Przeprowadziłam szereg mediacji, w tym z zakresu zamówień publicznych zakończonych ugodą, szereg satysfakcjonujących negocjacji. Świadczę pomoc prawną na rzecz Zamawiających, organu administracyjnego, Wykonawców, przedsiębiorców. Reprezentowałam klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Komisją Europejską. Wyspecjalizowałam się w zamówieniach publicznych i prawie gospodarczym. Nieskończenie doskonalę swoje umiejętności szkoląc się z przepisów prawa , mediacji i negocjacji.

W wolnej chwili: jada konna czyli ulubiony sposób na odreagowanie, snowbord, jazda rowerowa, taniec, pływanie

Jestem urodzoną optymistką , staram się podążać za oczekiwaniami i potrzebami moich klientów zapewniając im pomoc prawną „ szytą na ich miarę”.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry