ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Żmuda-Czekaj Marzena

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Żmuda-Czekaj Marzena

Specjalizacja

mediator w sprawach rodzinnych

Wykształcenie, kwalifikacje w zakresie mediacji

1/radca prawny

2/szkolenie wg. standardów Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2007r.

3/mediator sądowy

Miejsce mediacji

OIRP Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6

Jestem mediatorem od 2011 r., jednak tematyką mediacji interesowałam się już na studiach prawniczych na UMK w Toruniu, które ukończyłam  w 2008 r. Pierwszym moim szkoleniem  z zakresu mediacji było szkolenie zgodne ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2007 r. prowadzone przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych. Podczas kilku dni warsztatów poznałam techniki mediacji niezbędne do pełnienia roli mediatora. W 2015 r. wzięłam udział w szkoleniach organizowanych przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w tematach:  “Zmiany w prawie karnym a nowe zasady prowadzenia mediacji”  oraz  “Zmiany w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym- zasady redagowania ugód w postępowaniu mediacyjnym”. Uczestniczyłam również w szkoleniu pt „Etyka – komunikacja – emocje w pracy mediatora” prowadzone przez mediator sądową Annę Starzyńską-Maniecką.

Poza szkoleniami umiejętności swoje rozwijam dzięki spotkaniom mediacyjnym. Każdy konflikt jest inny, więc z każdej mediacji wyciągam różne wnioski i buduję w oparciu o nie swoje doświadczenie. Będąc mediatorem i jednocześnie radcą prawnym dostrzegam ogromny potencjał mediacji, widząc w niej alternatywę dla postępowań prowadzonych w sądzie. Zachęcam osoby będące w konflikcie do konfrontacji w obecności bezstronnej i neutralnej osoby, którą jest mediator. Wspólnie wypracowana ugoda jest zawsze lepsza od wyroku sądu przyznającego rację tylko jednej ze stron. Dotychczas przeprowadzone przez mnie mediacje dotyczyły głównie spraw cywilnych w tym m.in umów najmu, zlecenie, o dzieło. Każda zawarta ugoda daję mi ogromną satysfakcję, dlatego wśród wielu innych ról życiowych, które obecnie odgrywam takich jak rola matki i żony, rola pracownika – specjalisty do spraw nieruchomości, rola radnego gminy, rola sołtysa, rola mediatora jest dla mnie szczególnie ważna.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry